Kvalificerat konsultuppdrag på ekonomiområdet

Vi söker för vår kunds räkning, ett större företag i bostadsbranschen, en kvalificerad ekonom för minimum 4-6 veckors konsultuppdrag.

Avser i första hand en heltidstjänst men viss flexibilitet finns om du inte har möjlighet att jobba hela veckor. Dock minimum 3 arbetsdagar per vecka.

 

Arbetsuppgifter:

  • Avstämningar av konton: bankkonto, reskontra eller bara saldobalans på mot koncernskontot (exempelvis ett antal 19-konton)
  • Bokförning av bankgiro- och plusgiroinbetalningar:  Avser fem Bankgirokonton och ett Postgirokonto och ett komplext avräkningssystem med sju dotterbolag, fyra holdingbolag samt ca 130 kunder där vårt kundföretag tar emot samtliga inbetalningar och sköter verksamheterna bokföring.
  • Bokslut för två pågående nyproduktionsprojekt samt några vilande företag: Avser två Bostadsrättsföreningar under uppförande som ska bokföras (ca sju månader bakåt) och sammanställas.
  • Deklarationer: För ovanstående bolag samt en personalstiftelse.
  • Kontering av fakturor i Alusta: Interna fakturor, hyror, trängselskatt och övriga levfakturor som härrör sig till vår drift av kontoren.
  • Eventuellt viss kundfakturering : Serviceorder, orderfakturering(sker via Logistik i Agresso)
  • Övriga bokförings och avstämningsuppgifter som uppstår: Generellt som kan behöva avlasta andra medarbetare.

 Tjänsten kräver goda ekonomiska kunskaper av en person som med kort startsträcka kan komma in och avlasta ekonomiavdelningen i ovanstående arbetsuppgifter. Detta innebär att du behöver god kunskap i Agresso M3 ( Gemensam, Ekonomi, Logistik, Service samt Tid&Projekt) samt Excel och Alusta. Vi ser gärna att du är en person som sysslat med tex granskning av bokföring eller liknande erfarenheter och helst i bostads- eller fastighetsbranschen.

Din anställning kommer att vara i Staffing där anställningsvillkoren baseras på vårt kundföretags förutsättningar.

Om ovanstående stämmer in på dig så tveka inte att höra av dig snarast möjligt och skicka in en ansökan!

 

Närmare frågor kan besvaras av Staffings kontaktperson, Jon Söderblom, tel: 0760-812080 eller jon.soderblom@staffing.se