Finansiella tjänster

Har din verksamhet behov av kompetens inom finansiella regelverk?

Staffing Finance hjälper organisationer och verksamheter med anpassningar till nya regelverk likväl som förvaltning och löpande översyn av befintliga. Beroende på din organisations behov åtar vi oss uppdrag i alltifrån att leverera hela projekt, till att bistå med expertkunskap i specifika frågor.

Varför Staffing Finance?

Våra konsulter har en gedigen erfarenhet från arbete med regelfrågor inom finans, oftast med bakgrund från behörig tillsynsmyndighet. Därmed skiljer sig vårt arbete från många andra firmor genom att vi lägger tyngdpunkten på att genomföra våra uppdrag i linje med hur Finansinspektionen ser på regelverken, dvs verksamhetsanpassat och icke standardiserat. Till skillnad mot många större aktörer är vi övertygade om att regelverksprojekt ska genomföras skräddarsytt och inte utifrån ett standardiserat program som ser likadant ut för alla.

Inom vilka områden verkar vi?

Staffing Finance erbjuder expertis inom en rad verksamhetsområden, såsom Bank och Kreditmarknadsbolag, Försäkring och Marknad. Vi är även med och bevakar nya företeelser på den finansiella marknaden såsom crowdfunding, (“gräsrotsfinansiering”), block chain (“blockkedjeteknik”) vilket många kryptovalutor bygger på, och företag för kollektiva investeringar. Så om du är i behov av konsultation eller rådgivning inom fintech, så tveka inte på att höra av dig till oss, så kan vi hjälpa dig med det regulatoriska.

För närvarande har vi konsulter tillgängliga med expertis inom MiFID II, MiFIR, PRIIPs, GDPR, CRR, EMIR, Fintech, LAIF, LVF, LVK & IDD

Prismodell

Vi erbjuder en flexibel prismodell där vi tar hänsyn till uppdragets karaktär, omfattning och komplexitet. Kontakta oss gärna och berätta om ditt behov, så upprättar vi en offert för dig att ta ställning till.

Kontakt

Kontakta oss gärna för mer information, eller för ett förutsättningslöst möte där vi får möjligheten att bjuda på fika eller lunch för att utröna hur vi på bästa sätt kan hjälpa just dig eller din organisation.