Vår rekryteringsmodell

Skräddarsydd rekryteringsprocess

Staffing hjälper företag med framgångsrika rekryteringar. Vi arbetar med beprövade metoder för att nå önskat resultat- att anställa rätt person för tjänsten. Tillsammans skräddarsyr vi din process för att möta ditt behov. Beroende på uppdragets art, utformar vi en process som passar. Staffings rekryteringskonsulter har lång erfarenhet och levande nätverk av kandidater och goda kontaktytor. Vanligtvis arbetar vi med en kombinerad search och annonsrekrytering och garanterar alltid att leverera relevanta kandidater inom en viss tidsperiod.

UPPSTART

Tillsammans med kunden bestämmer vi vilken rekryteringsprocess och vilka metoder som skall användas. Vi upprättar en detaljerad kravprofil och en tidplan för uppdraget. Vi går igenom ert företags organisation, vision och ställning på marknaden för att  skapa en tydlig bild av ert erbjudande gentemot potentiella kandidater. Därefter går vi noggrant igenom vilka krav och förväntningar ni har på den person som skall anställas. Vi fastställer detta i en kompetensprofil som ni godkänner innan uppdragsstart.

ANNONSERING

Annonsering sker i samråd med er som kund, där vi väljer vilka medier som skall användas. För chefer och specialister gör vi en detaljerad annonsplan, där vi sköter alla kontakter med annonseringskanaler – både digitalt och i print samt tidplan. Vi hanterar svarsadministration och urvalshantering från annonsering till avslutad rekrytering.

KARTLÄGGNING/SEARCH

Kartläggning används i de fall vi rekryterar inom yrkesområden som är en bristvara- vi tar fram en lista med potenitella kandidater som vi bearbetar systematiskt och attraherar kandidaterna att söka tjänsten. Vi kan göra det som en kontinuerlig process, där vi hanterar en egen kandidatpool för er räkning eller i samband med ett headhuntinguppdrag där ni skall anställa en chef/ledare eller specialist.

Search används i nästan alla processer för att söka upp och attrahera relevanta kandidater att söka tjänsten. Vi använder olika digitala rekryteringsverktyg såsom LinkedIn Recruiter, Facebook och vårt personliga nätverk för att attrahera presumtiva kandidater att söka tjänsten. Vi arbetar kontinuerligt med kandidatrelationer för att snabbt kunna kontakta rätt kandidater när behov uppstår.

INTERVJUER MED CV-GRANSKNING & KOMPETENSANALYS

Genom våra inledande intervjuer granskar vi kandidaterna utifrån kunskap och erfarenhet och fastställer att de överensstämmer med de krav som upprättats tillsammans med er som kund. Vi säkerställer kandidatens kunskapsnivå och gör en analys av för- nackdelar utifrån kunskap/ erfarenhet. Vi gör en bedömning och selektering och väljer de bäst lämpade kandidaterna som går vidare till ytterligare intervjuer och ev. tester. Vi gör en kompetensanalys av varje kandidat och väljer sedan ett antal slutkandidater som vi presenterar för er.

TESTER

Vi är certifierade tesutövare och använder Hucamas personbedömningstester samt TalentQ som innehåller olika alternativ av tester såsom färdighetstester, IQ, personbedömning, riskbedömning, drivkrafter och motivation, värderingar. Ni kan välja att använda testerna i urvalsfasen, eller senare i processen på valda slutkandidater.

PRESENTATION

Kandidater presenteras enligt överenskommelse antingen löpande eller på fastställda datum då ni träffar samtliga slutkandidater under en och samma dag. Vår presentation innehåller en sammanställninga av kandidatens CV, kompetensprofil, för-nackdelar samt ev. riskområden.

REFERENSER/ BAKGRUNDSKONTROLL

Under våra referenstagningar kontrollerar vi ev. riskområden, kunskapsbrister och verifierar kompetensanalysen. Vi ringer alltid minst tre referenser som återkopplas till er som kund muntligt och skriftligt. Vi granskar slutkandidaters ansökningshandlingar, såsom intyg, betyg, lönenivå etc. Vid behov görs utdrag från belastningsregistret samt kreditkontroll.

ANSTÄLLNING

Vid behov kan vi hjälpa er med anställningsprocessen, löneförhandling och avtalsskrivning. I annat fall lämnar vi över asntällningsprocessen till er när kandidaten tackat ja till tjänsten.

UPPFÖLJNING

Vid alla rekryteringar gör vi en uppföljning sex månader efter det att slutkandidaten har tillträtt. Uppföljning görs enskilt med såväl kandidaten som med kund. Vid behov kan vi delta i tre-partsamtal för att diskutera utfallet av rekryteringen.

BEMANNINGSLÖSNINGAR/ INTERIM

I detta koncept tar vi det inledande arbetsgivaransvaret för en medarbetare ni vill engagera. Efter en inledande hyrperiod har ni möjligheten att överta arbetsgivaransvaret. Med hjälp av vårt nätverk finner vi kvalificerade kandidater som ni nyttjar vid arbetstoppar och längre sjukskrivningar.Vi bemannar främst inom ekonomi/administration/ reception och kundtjänst men har även underkonsulter med specialistkompetens inom marknad/försäljning, juridik, human resources mm.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med din kommande rekrytering.